|   EN

Aktualności startowa

W dniu 24 września 2019 r. Senat Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim powołał do pełnienia funkcji:

Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

Prorektor ds. studenckichdr Przemysław Słowiński

 

W związku z zamiarem utworzenia przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo o profilu praktycznym oraz kierując się potrzebą budowania społeczeństwa opartego na wiedzy, w dniu 24 września 2019 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Akademią im. Jakuba z Paradyża a Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, na mocy którego studentki i studenci nowego kierunku będą mieli zapewnione praktyki zawodowe w gorzowskiej lecznicy oraz zadeklarowana została współpraca w obszarach: infrastruktury, kadry, procesu dydaktycznego, praktyk zawodowych i badań.

Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska i Senat AJP mają zaszczyt zaprosić Państwa na Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020,

Dnia 21 września (sobota) zapraszamy do Galerii Askana. Będzie ciekawie, interaktywnie i wesoło! Zaprezentują się dwa Wydziały AJP – Wydział Humanistyczny i Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu. 

Kino Cinema 3D mieszczące się przy ul. Kombatantów 30 (w Galerii Manhattan) w Gorzowie Wielkopolskim poszukuje pracowników do obsługi kina i na stanowisko kasjera. 

W dniach 19 – 23 sierpnia 2019 r. w ramach programu Erasmus + (Staff Mobility For Training) przebywałam w Bibliotece Uniwersyteckiej Wolnego Uniwersytetu w Berlinie.

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 9 września br. zmarła prof. dr hab. Ewa Wiegandt.

KWERENDA

Od 22.07.2019 do 26.07.2019r., w ramach wyjazdu pracowników w programie Erasmus+, przebywaliśmy w stolicy Niemiec, aby przeprowadzić kwerendę w dwóch bibliotekach tego miasta. Były to biblioteka Wolnego Uniwersytetu w Berlinie (niem. Freie Universität Berlin) oraz biblioteka Uniwersytetu Humboldtów (niem. Humboldt-Universität zu Berlin). Obie biblioteki uniwersyteckie należą do największych bibliotek w Niemczech.

Back to top