|   EN

Aktualności startowa

Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia, wszelkiej pomyślności, sukcesów, cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów w nadchodzącym 2020 roku życzy

Rozpoczęła się rekrutacja studentów i kwalifikacja pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ do Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały w Grodnie na Białorusi.

Rekrutacja studentów dotyczy wyjazdu na 1 semestr studiów w ramach kierunków filologicznych I stopnia.

Kwalifikacja pracowników obejmuje wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celach szkoleniowych w ramach dziedziny nauczania języków, literatury i językoznawstwa (ISCED 023).

Termin składania dokumentów mija 15 stycznia 2020 r.

Dokumenty należy składać u koordynatora programu Erasmus mgr Aleksandry Piotrowiak, ul. Teatralna 25, bud. 1, pokój 109, w godzinach 8:00 – 15:00 (koordynator@ajp.edu.pl, tel. 95 721 60 70).

Zasady rekrutacji studentów i kwalifikacji pracowników, zasady finansowania wyjazdów, niezbędne dokumenty oraz więcej informacji na temat programu Erasmus+ w zakładce AKADEMIA/ Program Erasmus http://www.ajp.edu.pl/informacje-o-programie-2.html oraz w poszczególnych zakładkach dotyczących wyjazdów.

W dniu 13 grudnia 2019 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Renaty Janickiej-Szyszko na temat Słownictwo rzemiosł w drewnie w leksyku doby nowopolskiej.

Dział Współpracy Międzynarodowej Akademii im. Jakuba z Paradyża przyjmuje zgłoszenia studentów i pracowników AJP na 30-godzinne kursy językowe organizowane w ramach programu Erasmus+.

W ofercie: język czeski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski.

Zgłoszenia prosimy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej AJP przy ul. Teatralnej 25, pokój 109, do 17 stycznia 2020 roku.

Opłata za kurs wynosi 1 zł za lekcję. Kursy dofinansowane będą z funduszy programu Erasmus+.  

Więcej informacji pod nr tel.: 95 721 60 70 lub koordynator@ajp.edu.pl.

Zapraszamy!

 

Do pobrania:

Pobierz plik (77-16 ZR załącznik nr 6 - formularz zgłoszeniowy.doc) Formularz zgłoszeniowy

JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska zaprasza wszystkich pracowników Akademii na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 17 grudnia 2019 r. 

Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych oraz Rada Niepełnosprawnych Studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża mają zaszczyt zaprosić na Wigilię Studencką,

W dniu 5 grudnia 2019 r.  JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska odebrała z rąk płk. Grzegorza Dyrki – Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze oraz ppłk. Adama Kotaraka – Komendanta Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim

Back to top