ELS, czyli Elektroniczna Legitymacja Studencka, to wprowadzona przepisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2006, w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2006 Nr 224, poz. 1634), nowoczesna postać legitymacji studenckiej. Uczelnie uprawnione są do wydawania ELS lub legitymacji w formie papierowej. 

Wzór Elektronicznej Legitymacji Studenckiej również został określony w rozporządzeniu i jest jednolity dla wszystkich Uczelni.

Podlega tzw. procesowi personalizacji, w trakcie którego dane są nanoszone na kartę zarówno poprzez metodę druku termosublimacyjnego, jak i zapisu w układach elektronicznych karty. W procesie personalizacji graficznej nanoszone są: dane osobowe studenta, PESEL, nr albumu, data wydania ELS i kolorowe zdjęcie studenta. Dodatkowo na rewersie karty ELS nanoszony jest kod kreskowy Biblioteki Głównej.

Zgodnie z wymogami rozporządzenia, w pamięci mikroporcesora karty są zapisane dane studenta, w tym: dane osobowe, numer PESEL, nr albumu studenta o także termin upływu ważności legitymacji.

Wszystkie dane na karcie są podpisane przez osobę upoważnioną, posiadającą ważny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego.

Zapisana data ważności legitymacji co semestr podlega modyfikacji przez upoważnionych pracowników Uczelni, posiadających ważny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego.

W celu wizualnej możliwości stwierdzenia ważności ELS, co semestr na rewersie karty jest umieszczany hologram z odpowiednią datą.

 

Pliki do pobrania:

Pobierz ten plik (ZR 58 z 22 wrzesnia 2014 - załacznik 2 - ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNYCH.pdf) ZR 58/0101/2014 Zasady postępowania w przypadkach szczególnych.

Pobierz ten plik (ZR 58 z 22 wrzesnia 2014 załacznik nr 1 - WNIOSEK o wymianę lub wydanie duplikatu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS).pdf) Wniosek o wymianę lub wydanie duplikatu ELS

Pobierz ten plik (ZR 58 z  22 wrzesnia 2014 r.  w spr. elektronicznej legitymacji studenckiej.pdf) ZR 58/0101/2014 w sprawie elektronicznej legitymacji studenckiej ELS

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top